İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya üzerine Lisans Üstü yapmış olup, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı ve Bradford Üniversitesi – İngiltere’de tez konusu kalite tasarımı olan (Quality by Design/QbD) Doktora eğitimini tamamlamıştır. Sosyal Bilimlerde de Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır.

1982 yılında başladığı İlaç Sanayii’nde İlaç Ruhsatlandırma, İhracat, Pazarlama Bölümlerinde görev yapmış olup halen Santa Farma İlaç Sanayii’nde danışman olarak görevine devam etmektedir. Asıl kadrosu, Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak sürmektedir.

Türk Eczacılar Birliği Eğitmeni de olan Dr.Aksu aynı zamanda kıdemli uzman olarak Blanchard International Group Türkiye Temsilciliğinde eğitmenlik görevini sürdürmekte, eğitimcinin eğitimi, liderlik, sunum teknikleri, takım performansı, iletişim, koçluk eğitimlerini vermektedir.

Uluslararası ve Ulusal düzeyde, Kalite Yönetimi ve Tasarımı, Proses Analitik Teknolojisi, İlaç Ruhsatlandırma konularında 150’nin üzerinde seminere katılmış, davetli konuşmacı olarak 150’den fazla konferans vermiş, çeşitli toplantılarda ve üniversitelerde panelist olarak yer almıştır. Ayrıca uzman olduğu Kalite Tasarımı konusunda Uluslararası kitap bölümü ve makaleleri mevcuttur.