1971 yılında Osmaniye’de doğdu. 1989 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Türk Hoechst İlaç Fabrikası Kalite Kontrol ve Üretim bölümlerinde staj yaptı.1996 yılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2000 yılları arasında M.Ü Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalıştı, Besin Analizi ve Farmasötik Toksikoloji pratik derslerini verdi. 2000 yılında Serbest Eczacı olarak çalışmaya başladı ve 2017’ye kadar serbest eczacı olarak görevini yürüttü. 2015 yılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon- Strateji Geliştirme Komisyonu’nda ve Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Strateji Geliştirme komisyonunda görev aldı. 2017 yılında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ve Diş Protez Teknikerliği Program Koordinatörlüğü ve Yüksekokul Kurul Üyeliğinde, Erasmus komisyonunda ve soruşturma komisyonlarında görev aldı. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. 2019-2020’ de Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü’nde Enstitü Kurul Üyeliği, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Adli Kimya Program Koordinatörlüğü, Adli Kimya Laboratuvar Sorumlusu görevlerinde çalıştı. 2019 yılından beri Üsküdar Üniversitesi Girişimsel olmayan Etik Kurul Üyeliği, Laboratuvar Komisyon Başkanlığı, Nörogenetik Çalışma Grubu üyeliği, Farmakoloji ve Toksikoloji Çalışma Grubu koordinatörlüğü, Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanlığı ve Program Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir.   2016’dan itibaren Farmakoloji, Toksikoloji, Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, Psikoaktif Maddeler, Enstrümantal Analiz, İleri Adli Kimya, Temel Eczane Uygulamaları, Eczane Hizmetleri’nde İlaç Bilgisi, Eczacılıkta Temel Hesaplamalar, Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemleri, İlaç Şekilleri ve Teknolojisi, Eczane Hizmetlerinde ilaç Bilgisi, Moleküler ve Hücre Toksikolojisi, Kriminalistik, Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele, Tıbbi Bitkisel Ürünler ön lisans, lisans(Türkçe ve ingilizce), yüksek lisans ve doktora  derslerini verdi ve Adli Bilimler alanında yüksek lisans öğrenci tez danışmanlığı yaptı. Bilimsel makaleleri, Toksikoloji alanında iki adet uluslararası kitap bölümü, bilimsel toplantılarda sunulmuş çalışmaları ve Eczacı Farmakope dergisinde yayınlanmış çok sayıda aktüel yazıları bulunmaktadır. Çalışma alanları Gıda ve İlaç Toksisitesi, Madde Bağımlılığı üzerinedir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca biliyor. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.